PROKLAMACJA 3 PAŹDZIERNIKA – DNIEM TELEWIZJI LOKALNYCH

Zwracamy się do dziennikarzy i pisarzy, animatorów kultury i sportu, samorządowców i aktywistów, do patriotów lokalnych, ale też do kosmopolitów i wszystkich ludzi dobrej woli, by wspierali telewizje lokalne, które są dla milionów Polaków codziennym i niezbędnym źródłem informacji o tym, co najbliższe i najważniejsze. Łączą i jednoczą wspólną sprawą, promują dobro i godne naśladowania wartości, uczą szacunku, radują i wzruszają, są źródłem prawdziwych i obiektywnych wiadomości.

Chcemy, by 3 października poświęcano więcej uwagi naszym małym ojczyznom,  by doceniano siłę słowa, pochwały i refleksji. By w przekazach medialnych, ale również w naszej codziennej komunikacji wygrywały prawda i obiektywizm. Chcemy, by Dzień Telewizji Lokalnych stał się przyczynkiem do zbliżenia i wzajemnego zrozumienia społeczeństwa.

Tego dnia chcemy nagradzać osoby, które – czy to pracując w telewizjach lokalnych, czy też wspierając je w różny sposób – przyczyniają się do wzmacniania demokracji lokalnej. Chcemy promować pracę dziennikarzy lokalnych, ich inicjatywy i misję, jaką wykonują na rzecz swoich małych ojczyzn. To ma być nasze święto– świętujmy je z naszymi widzami!

Proklamacja zostanie ogłoszona podczas jubileuszowej 50 Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE w Łodzi, 2 października 2023 roku.

    Podpisz petycję